Registerbeskrivning

Vår webbplatsadress är: https://sadelmagasinet.se.

Företaget som har register: Sadelmagasinet i Sverige AB Frestavägen 6 187 70 Täby Org nummer 556773-1624 Person som ansvarar av register: Marja Isotalo email: ekonomi@sadelmagasinet.se

Personuppgiftregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter Personuppgifterna som lagras på Sadelmagasinets användarregister för nätbutiker används för att hantera kundrelationer, hantera kontakter, fakturering, marknadsföringsändamål och andra ändamål relaterade till onlinetjänster.

Datainnehållet i registret Registret kommer att samla in den registrerade basinformationen som:

  • namn
  • adress
  • telefon
  • email
  • personnummer
  • kontonummer
  • orderhistorik
  • försäljningssadlar
  • kontrakter och skickat email via system
  • möjlighet att spara information om häst och nuvarande sadel

Regelbundna informationskällor

Registraren registrerar den information som användaren själv informerar på Sadelmagasinets webbplats eller i butiken/email/telefon. Informationen kommer inte att lämnas till tredje part.

Principer för registerskyd

Användarregistret för Sadelmagasinet har lagrats i ett registrarsystem som skyddas av operativsystemets säkerhetsprogram. Om du anger systemet måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. Systemet skyddas också av brandväggar och andra tekniska medel. Informationen i registret som finns lagrad i systemet är tillgänglig för, och är endast behörig att använda, vissa förutbestämda personer. Uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade lokaler.

Registrerad avslagsrätt

Registraren har rätt att förneka den registeransvarige behandlingen av information om sig själv gällande direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar samt personlig identitet och släktforskning. Förbud bör göras skriftligen.

Korrigera information

Registraren rättar, tar bort eller kompletterar alla obehöriga, onödiga, defekta eller föråldrade personuppgifter i registret för bearbetning på eget initiativ eller på begäran av en registrerad person. Den registrerade ska kontakta den person som ansvarar för registret för att korrigera informationen. Det är också möjligt att logga in till eget konto och uppdatera information.