Registerbeskrivning

 

Registeransvarig

Sadelmagasinet i Sverige AB
Angarns Rörby 201
186 91 Vallentuna

org.nummer 556773-1624

Person ansvarig för register

Marja Isotalo
tel. +358 44 0753031
Mejl. ekonomi@sadelmagasinet.se

Registrets namn

Sadelmagasinet i Sverige AB  kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personen har registrerat sig som kund hos  Sadelmagasinet i Sverige AB (senare  Sadelmagasinet), beställt sadlar för prov, hyrt sadel eller köpt varor  eller lämnat sadeln till försäljning. Vi för en separat lista över prenumeranter av nyhetsbrev eller de som gett oss kontaktuppgifter i samband med marknadsföringsevenemang, som endast inkluderar personens e-postadress. Vi skickar bara marknadsföringsbrev till de som står på nyhetsbrevslistan och vi samlar inte in någon annan information.

Syfte med registret

Syftet med registret är att upprätthålla  Sadelmagasinet i Sverige ABs  kundregister och att lagra kundens transaktionshistorik, behandla bokningar och uthyrningar samt hantera kundrelationen. Registret används också för att spåra förlorade paket. Informationen kan användas för att utveckla  Sadelmagasinet i Sverige AB  verksamhet, för statistiska ändamål och för att producera mer personligt riktat innehåll i våra onlinetjänster. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och kräver.

Informationen i registret kan användas i  Sadelmagasinets  egna register för att rikta annonsering utan att lämna ut personuppgifter till tredje part.  Sadelmagasinet  kan använda partners för att upprätthålla sin kund- och servicerelation. Viss registerinformation kan överföras till partnerservrar på grund av tekniska krav. Uppgifterna behandlas endast för att underhålla  Sadelmagasinets   kundrelation genom tekniska gränssnitt.

Personregistret innehåller följande uppgifter:

Personens för- och efternamn
Personnummer
E-postadress
postadress
Telefonnummer
Kontonummer (försäljningsadlar)
Information om kundtransaktioner, bokningar, uthyrning, köp, fakturering och försäljningskvitton. Dessutom e-postmeddelanden som skickas till kunden och kontrakt som kunden har bekräftat. Det är möjligt att lagra information och bilder om hästen och de sadlar som används i registret.

Offentliggörande av information

Informationen i kundregistret används endast av  Sadelmagasinet  för att tillhandahålla en mervärdestjänst eller för att stödja ett kreditbeslut.

Den registrerades personuppgifter kommer att förstöras på begäran av användaren, såvida inte lagstiftning, öppna fakturor eller insamlingsåtgärder hindrar uppgifterna från att raderas. Om du vill kan du redigera och uppdatera informationen samtidigt som du är inloggad på ditt eget kundkonto.

Skydd av registret

Registret kommer inte att lämnas ut till tredje part. Tillgång till registret kräver användarrättigheter till  Sadelmagasinets   interna system. Registret finns på Sadelmagasinets lösenordsskyddade server.