Samarbete i Finland

Satula.com

Läs mera om Satula.com

Sadlar

Se vårt utbud här!

Sadelutprovning

Boka tid här!

Butiker

Öppetider / kontakt

Satula.com

Satula.com och Sadelmagasinet i samarbete

Satula.com i Finland

Vi hyr ut nya och begagnade sadlar från vårt stora sadelsortiment. Vänligen observera att detta ej gäller Erreplus. På vår hemsida ser du vilka sadlar det är möjligt att hyra. Där kan du också söka efter specifika sadlar. Tyvärr kan vi inte hyra ut försäljningssadlar.

Vi gör alltid ett skriftligt kontrakt i samband med uthyrningen. Hyran betalas månatligen f.o.m. första uthyrnings dagen. Sadeln kan hyras högst 6 månader, efter det kan du endera köpa sadeln (hyran som har betalats in dras då av på sadelns pris), eller påbörja en ny hyrperiod. Observera att då en ny hyrperiod påbörjas ersätts inte tidigare hyran som har betalats under den föregående perioden ifall du köper sadeln.

Sadeln ska returneras väl rengjord och putsad och i samma skick som då uthyrningen påbörjadesbortsett från normalt slitage. För eventuella skador som uppkommit blir du ersättningsskyldig för reparations kostnaderna eller den summa som sadeln minskar i värde. Om sadelnkonstateras oanvändbar blir du ersättningsskyldig i sin helhet.

 Sadeln kan köpas när som helst under uthyrningsperioden till priset som finns i kontraktet, hyrorna som redan är betalda dras av på sadelns pris.  Det är möjligt att använda Wasa-delbetalning vid köp.

Vid uthyrningsperiodens slut står kunden för eventuella returnerings kostnader.

se vårt sadelutbud

Boka tid för sadelutprovning

Angarn

076-3194880
butik@sadelmagasinet.se

Angarns Rörby 201, 186 91 Vallentuna

Sjöbo

073-5436686
info@sadelmagasinet.se

Södra Åsumsvägen 64-30, 27591 Sjöbo

SAMARBETE I FINLAND:  Satula.com |  www.satula.com