Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Personuppgiftregister

Företaget som har register: Sadelmagasinet i Sverige AB Frestavägen 6 187 70 Täby Org nummer 556773-1624

Syftet med behandlingen av personuppgifter Personuppgifterna som lagras på Sadelmagasinets användarregister för nätbutiker används för att hantera kundrelationer, hantera kontakter, marknadsföringsändamål och andra ändamål relaterade till onlinetjänster.

Datainnehållet i registret Registret kommer att samla in den registrerade basinformationen som:

  • namn
  • adress
  • telefon
  • email
  • personnummer
  • kontonummer
  • orderhistorik

Regelbundna informationskällor Registraren registrerar den information som användaren själv informerar på Sadelmagasinets webbplats eller i butiken/email/telefon. Informationen kommer inte att lämnas till tredje part.

Principer för registerskyd Användarregistret för Sadelmagasinet har lagrats i ett registrarsystem som skyddas av operativsystemets säkerhetsprogram. Om du anger systemet måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. Systemet skyddas också av brandväggar och andra tekniska medel. Informationen i registret som finns lagrad i systemet är tillgänglig för, och är endast behörig att använda, vissa förutbestämda personer. Uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade lokaler.

Registrerad avslagsrätt Registraren har rätt att förneka den registeransvarige behandlingen av information om sig själv gällande direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar samt personlig identitet och släktforskning. Förbud bör göras skriftligen.

Korrigera information Registraren rättar, tar bort eller kompletterar alla obehöriga, onödiga, defekta eller föråldrade personuppgifter i registret för bearbetning på eget initiativ eller på begäran av en registrerad person. Den registrerade ska kontakta den person som ansvarar för registret för att korrigera informationen.