satula-akatemia

Artikel

Att köpa begagnat

Att köpa en begagnad sadel

Den som funderar på att köpa en begagnad sadel bör vara noggrann och uppmärksam på vad det är du tänker köpa. Ska du köpa sadel begagnat av privatperson vill vi göra er uppmärksamma på vad ni ska tänka på för att köpet och inte minst sadeln ska bli så rätt och bra som möjligt. Om du letar efter en sadel av ett visst märke och storlek är det värt att notera att sadlarna är handgjorda och sadlar i samma storlek är inte identiska. Sadlarna kan skilja sig åt beroende på olika årsmodeller och därtill kan stoppningen också ha en betydande inverkan på sadelns passform. Begagnade sadlar kan även ha modifieras av tidigare ägare utan någon dokumentation finns tillgänglig till efterföljande ägare. Den sadel som ska köpas ska därför alltid kunna provas på hästen innan köp. Sadlarnas bomändringsmöjligheter bör alltid behandlas med försiktighet, och bomändringsmetoderna för märket i fråga och effekten av bomändringen på den eventuella garantin bör kontrolleras med återförsäljaren av märket.

Till exempel är materialet hos sadlar med träbom inte gjord för bomändring, även om vissa tillverkare tillåter bomändring av sina produkter. Fel bomändringsmetod eller att bommen ändras för mycket kan påverka bommens hållbarhet och struktur, vilket inte alltid är synligt utifrån. Generellt sett innebär köp av en begagnad sadel alltid en eventuell risk för latenta defekter om sadeln inte besiktigas av en professionell sadelmakare innan köp. Sadelmakaren inspekterar då nitarna i bommen, att bommen är rak, den invändiga konstruktionen och kåpornas infästning, stigbygelkramporna och deras infästning samt panelernas symmetri och bedömer skicket på stoppning. En professionell sadelmakare upprättar alltid en skriftlig rapport efter bomkollen. Du kan ta reda på olika problem med sadelns bom och paneler i artikeln nedan:

Sadelmakeri – Bildgalleri med vanliga fel på sadels bom, paneler och andra skador på sadeln

Ojämna bommar och paneler är mycket vanliga, speciellt i äldre sadlar. Vissa problem kan repareras av en sadelmakare eller på en sadelfabrik, men kostnaden kan vara mycket hög. Det är också värt att notera att vissa sadeltillverkare kan ha upphört med sin verksamhet, vilket gör det omöjligt att få service och reservdelar. Försäljningen av en begagnad sadel är den mest pålitliga när du köper en sadel från ett företag. När du köper en begagnad vara av ett företag har du skydd enligt konsumentköpslagen och du kan till exempel klaga till företaget om det finns ett fel på produkten. Begagnade varor är inte som nya, så varor som köps begagnat har ofta skavanker på grund av användning och naturligt slitage, men betyder inte att det är fel på varan i konsumentskyddslagens mening. Det är dock också värt att notera att den använda sadeln trots bomkoll kan uppvisa defekter inom en kort tid efter kontrollen. En sadelbesktning med bomkoll hjälper dock parterna i affären att fastställa varans skick vid just försäljningstillfället. Om den begagnade varan har köpts av en privatperson omfattas köpet inte av konsumentköpslagen utan av köplagen vars bestämmelser i stort sett motsvarar konsumentköpslagen. Vid handel mellan privatpersoner är dock skyldigheterna för köparen större än i konsumenthandeln. Eftersom transaktionen mellan två privatpersoner inte omfattas av konsumentköpslagen kan köparen inte vända sig till konsumentrådgivning i samma utsträckning. Begagnade varor säljs ofta i befintligt skick eller med liknande reservation. Säljaren är i detta fall inte ansvarig för exempelvis fel som orsakats av varans användning och naturliga slitage. Klausulen “i befintligt skick” eller annan liknande friskrivning kan inte helt befria säljaren från ansvar. Även då ansvarar säljaren för eventuella fel i varan om

 

  • den information som säljaren lämnat om varans egenskaper eller användning är felaktig och de uppgifter som lämnats kan ha påverkat köpet;
  • säljaren underlåter att rapportera en känd betydande faktor i varornas egenskaper eller användning, och underlåtenheten att göra detta kan ha påverkat köpet;
  • varan är i sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och omständigheter rimligen hade räknat med

 

Källa:https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/kopa-av-privatperson/

satulaseppä