satula-akatemia

STUDIER

Effekten av ryttarens vikthjälper

“Rider Weight Study Provides New Evidence of the Deleterious Effects of Inappropriate Loading on Equine Gait and Behaviour” (S. Dyson et al 2019)

 

Inledande situation:

De sex hästarna som valdes ut för studien reds omväxlande av personer i olika storlekar, men med samma sadlar. Innan studien konstaterades att hästarna rör sig rent.

Symmetrin i hästarnas rörelser och steg studerades med rörelsemätande sensorer och trycket på ryggen studerades även med en matta innehållande sensorer.

Resultat

Hästar med tunga ryttare hade betydligt tydligare rörelse – och beteendeproblem i trav och galopp jämfört med under lättare ryttare.

När det gäller sadlar fann man att en del av problemen kan bero på att sadlar är för små för stora ryttare, vilket gör det svårt att bibehålla optimal position och balans. Fördelningen av trycket på hästens rygg förändrades också i takt med att ryttarens storlek förändrades. Det var också värt att notera att hästarna inte hade kunnat bära större sadlar på grund av dess längd kontra ryggens anläggningsyta.

Slutsatser 

Forskning visar tydligt att en ryttare som är för stor och tung för hästen har en negativ effekt på hästens rörelser och beteende.

Sadelns passform för hästen och ryttaren är mycket viktig, speciellt när ryttaren är stor i förhållande till hästen. Det rekommenderas givetvis att välja en häst av rätt storlek för varje ryttare.

 

57345632 10157173089127766 5692054861000998912 o

I det praktiska arbetet stöter man ofta på situationer där man vill prova ut en riktigt kort sadel på en häst. Som studien konstaterade kan en sadel som är tillräckligt kort för hästen men för liten för ryttaren ha en mycket skadlig effekt på viktfördelningen.

Observera att forskningsrapporten har utarbetats med fri översättning, och du kan se mer detaljerad information om forskningen från länken nedan. Bilderna är lånade från studien.