Hyr din sadel

 

Vi erbjuder uthyrning av sadlar. Det är ett behändigt sätt att göra ett säkert köp, med möjlighet att prova sadeln under 6 månader.

 

Att hyra sin sadel passar bra för unga hästar och ridskolor, men är mycket praktisk också för hästar som har varit skadade och vilat länge.

 

Vi hyr ut nya och begagnade sadlar från vårt stora sadelsortiment. På vår hemsida

 

kommer du att se vilka sadlar det är möjligt att hyra. Där kan du också söka efter specifika sadlar. Tyvärr kan vi inte hyra ut förmedlingssadlar.

 

 

 

Uthyrningspriser:

 

Sadelns försäljningspris: 0-15 000 kr, hyran: 1 000kr/månad

Sadelns föräljningspris: 15 001-25 000kr, hyran: 1 500kr/månad

Sadelns försäljningspris över 25 000kr, hyran 2 000kr/månad

 

 

 

Vi gör alltid ett skriftligt kontrakt i samband med uthyrningen. Hyran betalas månatligen f.o.m. första uthyrnings dagen. Sadeln kan hyras högst 6 månader, efter det kan du endera köpa sadeln (hyran som har betalats under 6 månader ersätts då.), eller påbörja en ny hyrperiod. Observera att då en ny hyrperiod påbörjas ersätts inte tidigare hyran som har betalats under den föregående perioden ifall du köper sadeln.

 

Sadeln ska returneras väl rengjord och putsad och i samma skick som då uthyrningen påbörjadesbortsett från normalt slitage. För eventuella skador som uppkommit blir du ersättningsskyldig för reparations kostnaderna eller den summa som sadeln minskar i värde. Om sadelnkonstateras oanvändbar blir du ersättningsskyldig i sin helhet.

 

Sadeln kan köpas när som helst under uthyrningsperioden till priset som finns ikontraktet, hyrorna som redan är betalda fås till godo.

 

Vid uthyrningsperiodens slut står kunden för eventuella returnerings kostnader.